Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Oferujemy Państwu grupowe ubezpieczenie na życie, które ze względu na zakres przygotowane jest specjalnie i wyłącznie dla pracowników zakładów medycznych. W zakresie ochrony znajduje ponad 40 zagrożeń typowych dla ubezpieczeń grupowych oraz 7 związanych bezpopśrednio z branżą medyczną.

Indywidualna oferta ubezpieczenia może być przygotowan już dla grup od 3 osób. Jeżeli nie wszyscy pracownicy deklarują chęć przystąpienia do ubezpieczenia, przygotowane są trzy otwarte pakiety do których każdy zatrudniony w służbie zdrowia może przystąpić indywidualnie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • Świadczenia pieniężne związane z uszczerbkiem na zdrowiu
 • Leczenie szpitlne
 • Operacje chrurgiczne
 • Rekonwalescencję poszpitalną
 • Poważne zachorowania

Dodatkowy zakres dla przedstawicieli zawodów medycznych:

 • Trwałe uszkodzenie wzroku w wyniku ekspozycji Ubezpieczonego na promieniowanie laserowe podczas wykonywania pracy
 • Trwałe uszkodzenie słuchu spowodowanego ekspozycją Ubezpieczonego na ultradźwięki podczas wykonywania pracy
 • Przewlekłe zatrucie spowodowane ekspozycją Ubezpieczonego na leki, płyny sterylizujące, gazy anestetyczne podczas wykonywania pracy
 • Poważne zachorowanie personelu medycznego, zakażenie wirusem HIV ub WZW typu B i C
 • Doraźna pomoc psychologiczna na wypadek stwierdzenia u Ubezpieczonego "zespołu stresu pourazowego" w zwiazku z wykonywaniem pracy
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany bezpośrednią fizyczną agresją osób trzecich w miejscu wykonywania pracy
 • Choroba kręgosłupa u Ubezpieczonego będąca następstwem wykonywania pracy

formularz-kontaktowy 3