Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Od 01.12.2011 r. obowiązują nowe przepisy prawne w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów. Przepisy zobowiązująZawodowe lekarzy każdego lekarza prowadzącego działalność gospodarczą do zawarcia takiego ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązkowe lekarzy obejmuje jednak swoim zakresem tylko szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania działania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Z kolei dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni lekarza na wypadek roszczeń z tytułu szkód wyrządzonym podczas udzielania świadczeń nieobjętych zamówieniem na świadczenia zdrowotne, lub w związku z jego działalnością jako świadczeniodawca, takich jak:

  • szkody w mieniu
  • szkody wyrządzone podczas udzialania pierwszej pomocy
  • z tytułu posiadania mienia ( istotne dla lekarzy prowadzących gabinety prywatne )
  • szkody wyrządzone w trakcie wykonywania czynności zawodowych na podstawie umowy o pracę ( odpowiedzialność zgodnie z art. 119 i 120 KP )
  • zakażenie się Ubezpieczonego wirusami HBV, HIV, HCV

Jeśli interesuje Cię któreś ubezpieczenie, kliknij na link poniżej