Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych jest skierowana do firm, które dysponują parkiem maszynowym wykorzystywanym na różnychmaszyny budowlane placach budów w ciągu jednego roku.

Przedmiot ubezpieczenia

  • Maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany będące własnością, przedmiotem dzierżawy lub leasingu, wykorzystywane przy realizacji robót budowlano-montażowych.
  • Ubezpieczenie działa w czasie pracy, w spoczynku, demontażu w celu czyszczenia lub remontu oraz w trakcie tychże czynności, a także podczas ponownego montażu jednak po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie typu „all risks”, czyli od wszelkiego ryzyka. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie nagłe i niespodziewane zdarzenia będące przyczyną utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, jeśli nie zostało wyraźnie wyłączone.

Zakres ubezpieczenia może ulec modyfikacji poprzez zastosowanie indywidualnych klauzul.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty ubezpieczenia, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu otrzymania wstępnego wniosku ubezpieczeniowego.