Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanego zawodu ( OC zawodu )OC zawodu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu staje się coraz bardziej popularne ponieważ jest znakomitym finansowym zabezpieczeniem na wypadek, gdybyś musiał zrekompensować straty, powstałe w wyniku szkody wyrządzonej przez Ciebie w związku z wykonywanym zawodem.

Istnieją zawody, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu i takie, przy których takie ubezpieczenie jest traktowane jako dodatkowe zabezpieczenie siebie i swoich klientów.

Lista zawodów podlegających obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu OC zawodu

Oferujemy w tym zakresie następujące ubezpieczenia:

oraz

  • OC geodetów
  • OC tłumacza
  • OC dziennikarza

 

Pamiętaj, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodu nie chroni przed szkodami wyrządzonymi umyślnie, wynikających z rażącego niedbalstwa oraz z tytułu posiadanego i użytkowanego mienia. w tym celu należy nabyć dodatkowo ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gosppodarczej.

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności zawodowych chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta!