Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Oblicz składkę

Ubezpieczenie dla osoby (Członka zarządu, Właściciela firmy, Dyrektora finansowego, Księgowej lub innej osoby)brd podatkowe
UBEZPIECZENIE W PRZYPADKU SPRAW KARNO-SKARBOWYCH zapewnia pomoc polegającą na organizacji i opłaceniu kosztów związanych z ochroną prawną w przypadku zarzutów karnych skarbowych lub karnych, czyli pokrywane są koszty adwokata i koszty sądowe. Polisa zapewnia również refundację mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych nałożonych na Ubezpieczonego w konsekwencji zarzutów karnoskarbowych. Ponadto dla osób wykonujących czynności księgowe bezpośrednio lub za pośrednictwem podległych pracowników w ramach ochrony ubezpieczeniowej pokrywane są roszczenia pracodawcy zgodne z zasadami regulowanymi przez kodeks pracy.
PODSTAWOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Ochrona Prawna — refundacja kosztów wynagrodzenia jednego adwokata ustanowionego przez Ubezpieczonego; kosztów
sądowych, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania
egzekucyjnego; kosztów odszkodowań, które musi zapłacić Ubezpieczony, grzywien, kar sądowych oraz innych kar pieniężnych
(podlimit 50% wybranej sumy ubezpieczenia); koszty ochrony dobrego imienia (podlimit 10 tys. zł).
Odpowiedzialność względem pracodawcy — pokrycie kosztów odszkodowań za szkody wyrządzone względem pracodawcy
w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych; koszty odtworzenia dokumentów zagubionych, utraconych,
zniszczonych (podlimit 50 tys. nie więcej niż suma ubezpieczenia).
Dodatkowy zakres ubezpieczenia
Pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach karnych związanych z prowadzeniem spraw gospodarczych

Adresat ubezpieczenia

Osoby fizyczne (zatrudnionym na podstawie umowy o pracę jak i zatrudnionym na umowę zlecenie) pełniące w firmie funkcje:
  • głównego księgowego,
  • pracownika działu księgowości,
  • członka zarządu,
  • dyrektora finansowego,
  • prokurenta,
  • pracownika działu controllingu,

inne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialne za sprawy księgowe w firmie.

Zobacz rónież UBEZPIECZENIE OCHRONY PODATKOWEJ

Oblicz składkę