Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i ryzyk montażowych jest adresowane do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw będących Inwestorem,budowa duża Wykonawcą czy Podwykonawcą.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są prace kontraktowe, materiały i urządzania będące przedmiotem budowy, montażu z zakresu budownictwa: mieszkaniowego, ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego, drogowego.

Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • sprzęt i wyposażenie placu budowy,
 • maszyny budowlane,
 • mienie istniejące,
 • odpowiedzialność cywilna w stosunku do osób trzecich.

Zakres ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie typu „all risks”, czyli od wszelkiego ryzyka. Zakres ubezpieczenia obejmuje: utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, jeżeli nie zostały one wyraźnie wyłączone.
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia m.in. takie jak: pożar, uderzenie pioruna, huragan, deszcz nawalny, kradzież z włamaniem.
 • Zakres ubezpieczenia może zostać dostosowany do potrzeb i wymagań Ubezpieczającego / Ubezpieczonego za pomocą klauzul indywidualnych.

Okres ubezpieczenia może rozpocząć się od chwili rozładowania materiałów budowlano-montażowych na terenie budowy/ montażu lub zaczyna się z dniem rozpoczęcia robót kontraktowych.

Możliwość zawierania umów ubezpieczenia w różnych formach:

 • dla pojedynczego kontraktu,
 • obrotowej,
 • generalnej.
 • Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty ubezpieczenia, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu otrzymania wstępnego wniosku ubezpieczeniowego