Ubezpieczenia Częstochowa

Obowiązki właścicela budynku prywatnego

Duża część Polaków, w obecnych czasach, posiada już ubezpieczenie własnego domu. Jednak część z nich niestety nie pamięta o ustawowych obowiązkach jakie posiada właściciel obiektu budowlanego. Pamietaj,

home 1353389 640że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia większości Towarzystw znajduje się zapis mówiący o braku odpowiedzialności za szkody które powstały w skutek niedopełnienia obowiązków wynikających z prawa budowlanego ( oczywiście jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie szkody lub na jej powiększenie ). Przykładem takiej szkody może być np. przepięcie powodujące awarię lub zniszczenie sprzętu alektronicznego lub AGD w domu. Jeżeli nie posiadasz udokumentowanego protokołem pmiaru instalacji elektrycznej wymaganego prawem budowlanym, nie dostaniesz odszkodowania.

Wykupując ubezpieczenie domu chcemy poczuć się bezpiecznie i wiedzieć, że Towarzystwo w którym się ubezpieczamy wypłaci nam odszkodowanie. Warto więc znać swoje obowiązki.

 

 Wyciąg z obowiązujących regulacji prawnych dotyczących obowiązków właściciela budynku prywatnego wynikające z przepisów prawa budowlanego

POBIERZ