Ubezpieczenia Częstochowa

Dla posiadaczy motocykli, skuterów czy quadów ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW ) jest niezwykle istotnym zagadnieniem, nad którym warto się trochę zatrzymać.

Nie wszystkie Towarzystwa Ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie ubezpieczeń komunikacyjnych ochronę NNW a konsekwencje wypadku drogowego czy chociażby drobnej kolizji mogą być bardzo poważne zarówno dla samego kierowcy jak i dla pasażera. Oczywiście nie wszystkie to nie znaczy żadne, warto więc zadbać o znalezienie takiego Ubezpieczenia OC, które tą ochronę zapewni.

Należy pamiętać jednak, że polisy NNW w ubezpieczeniach komunikacyjnych posiadają niewielkie sumy ubezpieczeń – w niektórych firmach ubezpieczeniowych max. 30 000 PLN. Jeżeli posiadacz motocykla jeździ naprawdę dużo warto pomyśleć o indywidualnym ubezpieczeniu NNW natomiast wyjeżdżając za granicę pomyśleć o zaopatrzenie się w ubezpieczenie podróży zagranicznych, które zawiera w swoim zakresie z tytułu NNW, koszty leczenia za granicą.

Aby dowidzieć się więcej na temat ubezpieczeń podróży zagranicznych oraz NNW w życiu prywatnym kliknij na linki poniżej:

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Ubezpieczenie NNW w życiu prywatnym

Więcej o ubezpieczeniu NNW komunikacyjnym

CO TO JEST UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW ) zapewnia kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu rekompensatę finansową za szkody osobowe będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.

Definicja Nieszczęśliwego Wypadku – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, zdrowia lub zmarł.

PO CO KUPOWAĆ UBEZPIECZENIE NNW?

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest jednym z najczęściej kupowanych ubezpieczeń na życie, zapewnia pomoc finansową na leczenie i rehabilitację poszkodowanemu w wypadku a w przypadku jego śmierci odszkodowanie dla rodziny. NNW kierowcy i pasażerów jest uzupełnieniem wszelkich innych ubezpieczeń na życie i zdrowie. Ze względu na ograniczony zakres, tylko do wypadków komunikacyjnych, cena tych ubezpieczeń jest bardzo niska. Z tego powodu NNW komunikacyjne jest obecnie najczęściej kupowanym ubezpieczeniem na życie w Polsce.

JAKI JEST ZAKRES UBEPIECZENIA NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW?

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów zapewnia wypłatę za szkody na osobie powstałe:

 1. W związku z ruchem pojazdu
 2. Podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
 3. Bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku
 4. Podczas zatrzymania pojazdu, jego postoju lub naprawiania.

JAKIE ŚWIADCZENIA SĄ WYPŁACANE?

 1. W przypadku śmierci ubezpieczonego – 100% sumy ubezpieczenia
 2. Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 100% sumy Ubezpieczenia
 3. Z tytułu częściowego uszczerbku na zdrowiu – 1% sumy Ubezpieczenia za każdy % uszczerbku
 4. Zasiłek dzienny w sytuacjach gdy występuje całkowita niezdolność do wykonywania pracy i nauki
 5. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych
 6. Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej

KIEDY FIRMA UBEZPIECZENIOWA NIE WYPŁACI ODSZKODOWANIA?

 1. Ubezpieczyciel nie zapłaci za nieszczęśliwe wypadki:
 2. Spowodowane umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby bliskie
 3. Spowodowane przez kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
 4. Spowodowane przez kierującego pojazdem bez wymaganych uprawnień
 5. Spowodowanych w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa
 6. Spowodowanych poprzez uczestnictwo w wyścigach, rajdach,, imprezach, itp.
 7. Będących następstwem lub powstałych w wyniku jakiejkolwiek choroby, nawet zaistniałej nagle.

 

Zapraszamy