Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Ubezpieczenie turystyczne, podróży zagranicznych czy na wyjazd zagranicznywakacje - różnie nazywane to samo ubezpieczenie. Czy warto je mieć wyjeżdżając za granicę?

Jest okres wakacyjny a co za tym idzie duży wzrost zainteresowania ubezpieczeniami podróży zagranicznych. Nie wszyscy jednak dobrze rozumieją zakres

takich ubezpieczeń i ich cel. A więc trochę o samych ubezpieczeniach i celowości ich posiadania.

Ubezpieczenia turystyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa nam oraz naszym bliskim/znajomym podczas przebywania po za granicami Polski. Proszę nie mylić ubezpieczenia turystycznego ( podróży zagranicznych ) z ubezpieczenim zdrowotnym. To nie jest przepustka do wykonania sobie operacji w zachodniej służbie zdrowia na koszt towarzystwa. Ubezpieczenie ma na celu zapewnić nam pomoc medyczną w sytuacji nagłego, nieprzewidzianego zachorowania lub wypadku. OK, w takim razie można zapytać, po co mam płacić jeżeli mogę dostać od NFZ darmową kartę EKUZ. Wyjaśnijmy, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu. Trzeba też pamiętać, że w niektórych krajach refundacja za przewóz karetką lub koszty leczenia jest tylko częściowo refundowana a np. we Francji nie działa w każdym regionie kraju. EKUZ nie zapewnia również koszów transportu medycznego do kraju, kosztów ratownictwa i paru innych jeszcze rzeczy.

Wracamy więc do pytania po co płacić za to ubezpieczenie?

Jak już wcześniej pisałem najważniejszym celem ubezpieczeń podróży zagranicznych jest zapewnienie nam niezbędnej opieki medycznej w nieprzewidzianych sytuacjach zdrowotnych. Z takich ubezpieczeń możemy skorzystać z opieki w dowolnej placówce medycznej czy u dowolnego lekarza, nie mamy tutaj żadnych ograniczających nas warunków. Jeżeli towarzystwo nie porozumie sięz placówką, zorganizuje Wam przewóz odpowiednim środkiem transportu lub jeżeli Was stać na zapłacenie za leczenie, zwróci wam gotówkę za poniesione wydatki.

To jednak nie koniec korzyści płynących z posiadania takich ubezpieczeń. Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych kupuje się często w pakiecie lub po prostu kroi się na miarę swoich potrzeb. Możemy dokupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroniące nasze kieszenie przed, np. szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej podczas jazdy na nartach - o ubezpieczeniu OC ( odpowiedzialności cywilnej ) napiszę szerzej  innym razem. Kolejnymi dodatkami do ubezpieczenia podróży mogą być: ubezpieczenie NNW ( następstw nieszczęśliwych wypadków ), ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego od zniszczenia lub kradzieży a nawet w niektórych towarzystwach koszty odwołania imprezy turystycznej. Przy tym ostatnim należy pamiętać, że odwołać można tylko te imprezy których organizatorem było biuro turystyczne.

To nadal nie koniec korzyści z wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Najważniejsze według mnie po pozycjach: kosztów leczenia i OC w życiu prywatnym jest ASS ( assistance ), który zapewnia nam całą otoczkę bezpieczeństwa. W zależności od towarzystwa ASS trochę się różni ale generalnie jego główne cechy to organizacja procesu leczenia, ratownictwa medycznego, transport zwłok, pomoc tłumacza, pomoc w przypadku zagubienia dokumentów i inne uzależnione często od wariantu i Towarzystwa.

Mam nadzieję, że choć pobieżnie to wystarczająco przybliżyłem konieczność zawarcia taiej polisy przed wyjazdem za granicę.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy turystycznej:

  • wybór sumy ubezpieczenia Kosztów leczenia - osobiście warunkuję to krajem wyjazdu ( inaczej kosztuje lczenie w Stanach a inaczej w Słowacji ), odległością od kraju ( łatwiej zorganizować powrót chorego z Włoch niż z Dominikany ) oraz celu wyjazdu
  • Wybór sumy ubezpieczenia OC - na świecie wszyscy sądzą obecnie wszystkich i za wszystko i czym dalej na zachód tym większe odszkdowania
  • wybór zakresu ASS - nie zawsze jest z czego wybierać, często towarzystwa mają jeden określony wariant
  • dodatkowe ryzyka - OWU ( ogólne warunki ubezpieczenia ) każdego Towarzystwa mają swoje wyłączenia, np. nie odpowiadają za wypadki związane z uprawianiem sportów ekstremalnych, wykonywania niektórych zawodów albo za powikłania w porodzie jeżeli ciąża jest po 35 tygodniu noszenia lub też za nawrót choroby przewlekłej. Należy pamiętać o poinformowaniu o takich dodatkowych ryzykach agenta ponieważ za dopłatą składki wiele takich ryzyk można ubezpieczyć

Pozostało mi zaprosić do naszego biura na Mościckiego 13 w Częstochowie, już za miesiąc ( sierpień 2016 ) otwarcie biura na ulicy Sportowej 53.