Ubezpieczenia Częstochowa

porownywarka

Ubezpieczenia stanowią bardzo istotną kwestię w życiu każdej osoby.

Dobrze dobrane ubezpieczenie stanowi gwarancję finansową w obliczu niespodziewanych i przykrych zdarzeń takich jak pożar, powódź czy nieszczęśliwy wypadek.

Jak dobrać jednak wśród wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych i wielu proponowanych produktów prawidłowe ubezpieczenie? Jak nadążyć za zmieniającymi się cenami i warunkami ubezpieczeń jakie oferują nam Towarzystwa Ubezpieczeniowe?

PO TO WŁAŚNIE JESTEŚMY !!!

Podejmując współpracę z naszą multiagencją uzyskujesz pomoc w doborze odpowiedniego ubezpieczenia w optymalnej cenie.Procedura zawierania ubezpieczeń

Korzystając z naszych doświadczeń oszczędzasz czas i zmniejszasz ryzyko ziązane z nieprawidłowym doborem rodzajów ubezpieczeń oraz zkresów ich odpowiedzialności.

Zakres naszych usług obejmuje:

1. Analiza i ocena ryzyk występujących u Klienta 

 • określenie ryzyk w oparciu o uzyskane informacje na temat rodzaju nieruchomości, wykonywanych czynności lub prowadzonej działalnosci, miejsc jej wykonywania, zagrożeń jakie mogą powstać w związku z jej wykonywaniem oraz wartości posiadanego mienia.
 • określenie limitów odpowiedzialności za poszczególne ryzyka
 • porównanie aktualnego zakresu ubezpieczenia z faktycznymi ryzykami
 • omówienie klauzul ubezpieczeniowych poszczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu optymalnego ich wyboru

2. Przygotowanie propozycji ubezpieczenia

 • pomoc w przygotowaniu wniosków ubezpieczeniowych
 • analiza warunków posczególnych Towarzystw Ubezpieczeniowych pod kontem ryzyk występujacych u klienta
 • przygotowanie i przedłożenie ofert ubezpieczeniowych do oceny Klientowi ( doradztwo przy optymalnym wyborze )

3. Po dokonaniu wyboru przez Klienta - podpisanie umowy

4. Opieka i pomoc po zawarciu umowy

 • powiadomienie o terminach płatności
 • powiadomienie o terminach końca ubezpieczenia
 • sporządzanie aneksów
 • pomoc w kontaktach z Ubezpieczycielem w przypadku zaistnienia szkody 

ZAPRASZAMY